Innehållsförteckning, näring och RDI för Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Café de Paris sås fett 39% Spisa Rydbergs´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 482 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 34.4 g
Kolhydrater 7.0 g
Protein 1.6 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 339.0 kcal
kJ 1419.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.0 mg
3.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
5.0 %
Vitamin B3 0.3 mg
2.0 %
Vitamin B6 0.1 mg
5.0 %
Vitamin B12 0.1 ug
4.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 7.6 mg
95.0 %
Vitamin K 79.0 mg
113.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 48.0 mg
8.0 %
Järn 0.4 mg
2.0 %
Jod 2.0 ug
1.0 %
Kalcium 47.0 mg
6.0 %
Kalium 121.0 mg
4.0 %
Magnesium 10.0 mg
4.0 %
Natrium 713.0 mg
30.0 %
Selen 0.0 mg
0.0 %
Zink 0.2 mg
3.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 5.0 g
Enkelomättade 8.2 g
Fleromättade 19.6 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 2.1 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 8.0 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 8.0 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 17.7 g
Linolensyra 1.9 g
Omega 3 1.9 g
76.0 %
Omega 6 17.7 g
236.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.5 g
Disackarider 3.1 g
Sackaros 1.6 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 2.3 g
Salt 1.8 g
30.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 54.7 g
3.0 %