Räkna ut din BMI

Räkna ut min BMI

BMI Gränsvärden

Undervikt Under 18.5
Normalvikt 18.5 - 24.9
Övervikt 25-29.9
Fetma 30+

BMI Information

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex visar relationen mellan vikt och längd. Detta kan vara en metod och riktmärke för huruvida man är överviktig eller undernärd. Man har även konstaterat att ett visst BMI är mer fördelaktigt än annat gällande sjukdommar och kroppsliga problem.

Tänk på att detta mått mest är till för ett riktmärke och det är svårt att säga utifrån vikt och längd hur stor mängd fett, muskler och ben du har. Därför varierar resultatet kraftigt och man bör känna själv hur väl det stämmer. Tränar man mycket behöver man inte bry sig om BMI.


Ditt BMI räknas ut genom att ta:
Vikten / ( Längd * Längd )

Vikten i kilo delat med längden, meter, i kvadrat (gånger sig själv).