Innehållsförteckning, näring och RDI för Valnötter (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Valnötter´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 564 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 62.0 g
Kolhydrater 13.0 g
Protein 14.3 g
Fibrer 5.2 g
21.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 669.0 kcal
kJ 2800.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.4 mg
35.0 %
Vitamin B2 0.2 mg
12.0 %
Vitamin B3 1.0 mg
7.0 %
Vitamin B6 0.6 mg
43.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 3.0 mg
4.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 2.6 mg
32.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 315.0 mg
52.0 %
Järn 2.1 mg
14.0 %
Jod 1.0 ug
1.0 %
Kalcium 94.0 mg
12.0 %
Kalium 500.0 mg
16.0 %
Magnesium 144.0 mg
51.0 %
Natrium 10.0 mg
0.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 3.0 mg
43.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 5.6 g
Enkelomättade 14.2 g
Fleromättade 39.1 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 13.3 g
Palmitoleinsyra 0.2 g
Omega 9 13.3 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 31.8 g
Linolensyra 6.8 g
Omega 3 6.8 g
272.0 %
Omega 6 31.8 g
424.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.9 g
Disackarider 2.5 g
Sackaros 2.5 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 1.9 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 3.6 g
0.0 %