Innehållsförteckning, näring och RDI för Sötmandel torkad (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Sötmandel torkad´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 701 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 52.0 g
Kolhydrater 13.4 g
Protein 20.0 g
Fibrer 7.2 g
29.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 609.0 kcal
kJ 2549.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.2 mg
19.0 %
Vitamin B2 0.8 mg
60.0 %
Vitamin B3 3.4 mg
23.0 %
Vitamin B6 0.1 mg
8.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 24.0 mg
300.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 520.0 mg
87.0 %
Järn 5.2 mg
35.0 %
Jod 0.0 ug
0.0 %
Kalcium 265.0 mg
33.0 %
Kalium 730.0 mg
24.0 %
Magnesium 280.0 mg
100.0 %
Natrium 11.0 mg
0.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 3.3 mg
47.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 4.9 g
Enkelomättade 33.9 g
Fleromättade 11.0 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 33.3 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 33.3 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 10.5 g
Linolensyra 0.4 g
Omega 3 0.4 g
16.0 %
Omega 6 10.5 g
140.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.8 g
Disackarider 5.8 g
Sackaros 5.8 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 3.0 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 4.4 g
0.0 %