Innehållsförteckning, näring och RDI för Paranötter (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Paranötter´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 791 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 66.5 g
Kolhydrater 3.4 g
Protein 14.3 g
Fibrer 9.0 g
36.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 677.0 kcal
kJ 2833.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 1.0 mg
91.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
9.0 %
Vitamin B3 1.6 mg
11.0 %
Vitamin B6 0.3 mg
19.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 7.6 mg
95.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 600.0 mg
100.0 %
Järn 2.8 mg
19.0 %
Jod 0.0 ug
0.0 %
Kalcium 176.0 mg
22.0 %
Kalium 600.0 mg
19.0 %
Magnesium 355.0 mg
127.0 %
Natrium 2.0 mg
0.0 %
Selen 50.0 mg
125.0 %
Zink 4.2 mg
60.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 16.1 g
Enkelomättade 23.0 g
Fleromättade 24.1 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 22.4 g
Palmitoleinsyra 0.3 g
Omega 9 22.4 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 23.8 g
Linolensyra 0.1 g
Omega 3 0.1 g
4.0 %
Omega 6 23.8 g
317.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.9 g
Disackarider 2.5 g
Sackaros 2.5 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 3.3 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 3.5 g
0.0 %