Innehållsförteckning, näring och RDI för Jordnötter torkade (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Jordnötter torkade´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 675 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 49.0 g
Kolhydrater 8.2 g
Protein 25.7 g
Fibrer 8.1 g
32.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 587.0 kcal
kJ 2454.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.7 mg
60.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
10.0 %
Vitamin B3 14.2 mg
95.0 %
Vitamin B6 0.3 mg
23.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 9.1 mg
114.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 385.0 mg
64.0 %
Järn 3.2 mg
21.0 %
Jod 1.0 ug
1.0 %
Kalcium 58.0 mg
7.0 %
Kalium 720.0 mg
23.0 %
Magnesium 180.0 mg
64.0 %
Natrium 16.0 mg
1.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 3.1 mg
44.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 6.8 g
Enkelomättade 24.5 g
Fleromättade 15.5 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 23.7 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 23.7 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 15.5 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.0 g
0.0 %
Omega 6 15.5 g
207.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 1.1 g
Disackarider 2.0 g
Sackaros 2.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 2.3 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 6.7 g
0.0 %