Innehållsförteckning, näring och RDI för Gås stekt (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Gås stekt´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 513 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 43.4 g
Kolhydrater 5.3 g
Protein 20.6 g
Fibrer 0.8 g
3.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 490.0 kcal
kJ 2052.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 39.0 ug
6.0 %
Vitamin B1 0.1 mg
10.0 %
Vitamin B2 0.4 mg
28.0 %
Vitamin B3 10.4 mg
69.0 %
Vitamin B6 0.6 mg
47.0 %
Vitamin B12 0.3 ug
16.0 %
Vitamin C 3.0 mg
4.0 %
Vitamin D 1.8 ug
24.0 %
Vitamin E 0.7 mg
9.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 308.0 mg
51.0 %
Järn 3.3 mg
22.0 %
Jod 16.0 ug
11.0 %
Kalcium 18.0 mg
2.0 %
Kalium 454.0 mg
15.0 %
Magnesium 33.0 mg
12.0 %
Natrium 214.0 mg
9.0 %
Selen 31.0 mg
78.0 %
Zink 1.3 mg
18.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 12.6 g
Enkelomättade 22.8 g
Fleromättade 4.8 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 103.2 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 21.6 g
Palmitoleinsyra 1.3 g
Omega 9 21.6 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 4.3 g
Linolensyra 0.3 g
Omega 3 0.3 g
12.0 %
Omega 6 4.3 g
57.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 3.2 g
Disackarider 1.3 g
Sackaros 1.3 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 1.6 g
Salt 0.5 g
8.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 28.3 g
1.0 %