Innehållsförteckning, näring och RDI för Kruskakli grovt vetekli (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Kruskakli grovt vetekli´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 942 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 5.0 g
Kolhydrater 24.9 g
Protein 12.7 g
Fibrer 37.5 g
150.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 269.0 kcal
kJ 1124.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.7 mg
60.0 %
Vitamin B2 0.3 mg
25.0 %
Vitamin B3 23.0 mg
153.0 %
Vitamin B6 1.4 mg
104.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 1.6 mg
20.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 1100.0 mg
183.0 %
Järn 11.0 mg
73.0 %
Kalcium 76.0 mg
10.0 %
Kalium 1340.0 mg
43.0 %
Magnesium 480.0 mg
171.0 %
Natrium 3.0 mg
0.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 7.3 mg
104.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 0.8 g
Enkelomättade 0.8 g
Fleromättade 2.6 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 0.8 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 0.8 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 2.4 g
Linolensyra 0.2 g
Omega 3 0.2 g
8.0 %
Omega 6 2.4 g
32.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.4 g
Disackarider 0.9 g
Sackaros 0.9 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 5.9 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 14.0 g
1.0 %