Innehållsförteckning, näring och RDI för Linfrön torkade (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Linfrön torkade´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 849 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 42.2 g
Kolhydrater 1.6 g
Protein 18.3 g
Fibrer 27.3 g
109.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 506.0 kcal
kJ 2116.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 1.6 mg
149.0 %
Vitamin B2 0.2 mg
12.0 %
Vitamin B3 3.1 mg
21.0 %
Vitamin B6 0.5 mg
36.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 1.0 mg
1.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 0.3 mg
4.0 %
Vitamin K 4.0 mg
6.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 642.0 mg
107.0 %
Järn 5.7 mg
38.0 %
Kalcium 255.0 mg
32.0 %
Kalium 813.0 mg
26.0 %
Magnesium 392.0 mg
140.0 %
Natrium 30.0 mg
1.0 %
Selen 2.8 mg
7.0 %
Zink 4.3 mg
62.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 3.7 g
Enkelomättade 7.5 g
Fleromättade 28.7 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 7.4 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 7.4 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 5.9 g
Linolensyra 22.8 g
Omega 3 22.8 g
912.0 %
Omega 6 5.9 g
79.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.4 g
Disackarider 1.2 g
Sackaros 1.2 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 3.7 g
Salt 0.1 g
2.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 7.0 g
0.0 %