Innehållsförteckning, näring och RDI för Krabba konserv (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Krabba konserv´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 657 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 2.5 g
Kolhydrater 1.3 g
Protein 17.4 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 98.0 kcal
kJ 410.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 9.0 ug
1.0 %
Vitamin B1 0.1 mg
7.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
6.0 %
Vitamin B3 1.9 mg
13.0 %
Vitamin B6 0.3 mg
23.0 %
Vitamin B12 13.5 ug
675.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.1 ug
2.0 %
Vitamin E 1.2 mg
15.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 140.0 mg
23.0 %
Järn 0.8 mg
5.0 %
Kalcium 120.0 mg
15.0 %
Kalium 110.0 mg
4.0 %
Magnesium 32.0 mg
11.0 %
Natrium 550.0 mg
23.0 %
Selen 50.0 mg
125.0 %
Zink 5.0 mg
71.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 0.3 g
Enkelomättade 0.5 g
Fleromättade 0.8 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 87.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 0.3 g
Palmitoleinsyra 0.1 g
Omega 9 0.3 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.2 g
80.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.4 g
160.0 %
Linolsyra 0.1 g
Linolensyra 0.1 g
Omega 3 0.7 g
28.0 %
Omega 6 0.1 g
1.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 0.0 g
Sackaros 0.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 1.8 g
Salt 1.4 g
23.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 77.0 g
4.0 %