Innehållsförteckning, näring och RDI för Pumpafrön squashfrön torkade (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Pumpafrön squashfrön torkade´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 745 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 46.0 g
Kolhydrater 12.5 g
Protein 24.5 g
Fibrer 5.3 g
21.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 567.0 kcal
kJ 2373.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.2 mg
19.0 %
Vitamin B2 0.3 mg
25.0 %
Vitamin B3 1.7 mg
11.0 %
Vitamin B6 0.1 mg
7.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 26.0 mg
325.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 1170.0 mg
195.0 %
Järn 15.0 mg
100.0 %
Kalcium 43.0 mg
5.0 %
Kalium 810.0 mg
26.0 %
Magnesium 540.0 mg
193.0 %
Natrium 18.0 mg
1.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 7.5 mg
107.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 8.7 g
Enkelomättade 15.6 g
Fleromättade 21.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 14.2 g
Palmitoleinsyra 0.1 g
Omega 9 14.2 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 20.8 g
Linolensyra 0.2 g
Omega 3 0.2 g
8.0 %
Omega 6 20.8 g
277.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.2 g
Disackarider 0.9 g
Sackaros 0.9 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 4.9 g
Salt 0.1 g
2.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 6.8 g
0.0 %