Innehållsförteckning, näring och RDI för Jordnötssmör (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Jordnötssmör´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 599 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 51.0 g
Kolhydrater 14.3 g
Protein 22.6 g
Fibrer 7.6 g
30.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 615.0 kcal
kJ 2575.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.2 mg
14.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
8.0 %
Vitamin B3 13.5 mg
90.0 %
Vitamin B6 0.4 mg
30.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 4.7 mg
59.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 375.0 mg
62.0 %
Järn 1.8 mg
12.0 %
Kalcium 33.0 mg
4.0 %
Kalium 680.0 mg
22.0 %
Magnesium 175.0 mg
62.0 %
Natrium 470.0 mg
20.0 %
Selen 2.0 mg
5.0 %
Zink 2.9 mg
41.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 8.5 g
Enkelomättade 24.6 g
Fleromättade 15.3 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 23.9 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 23.9 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 15.3 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.0 g
0.0 %
Omega 6 15.3 g
204.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 8.8 g
Disackarider 6.4 g
Sackaros 6.4 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 3.2 g
Salt 1.2 g
20.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 1.3 g
0.0 %