Innehållsförteckning, näring och RDI för Kycklinglever (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Kycklinglever´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 1072 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 3.8 g
Kolhydrater 0.7 g
Protein 19.4 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 115.0 kcal
kJ 482.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 9500.0 ug
1357.0 %
Vitamin B1 0.5 mg
44.0 %
Vitamin B2 2.4 mg
185.0 %
Vitamin B3 12.0 mg
80.0 %
Vitamin B6 0.8 mg
61.0 %
Vitamin B12 32.0 ug
1600.0 %
Vitamin C 34.0 mg
45.0 %
Vitamin D 0.4 ug
5.0 %
Vitamin E 2.6 mg
32.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 333.0 mg
56.0 %
Järn 7.3 mg
49.0 %
Kalcium 7.0 mg
1.0 %
Kalium 255.0 mg
8.0 %
Magnesium 19.0 mg
7.0 %
Natrium 67.0 mg
3.0 %
Selen 46.0 mg
115.0 %
Zink 2.4 mg
34.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 1.2 g
Enkelomättade 0.7 g
Fleromättade 1.0 g
Kolesterol 440.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 0.6 g
Palmitoleinsyra 0.1 g
Omega 9 0.6 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.1 g
DHA 0.2 g
80.0 %
DPA 0.1 g
EPA 0.1 g
40.0 %
Linolsyra 0.4 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.3 g
12.0 %
Omega 6 0.6 g
8.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 0.0 g
Sackaros 0.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 1.3 g
Salt 0.2 g
3.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 74.8 g
4.0 %