Innehållsförteckning, näring och RDI för Kaviar orökt (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Kaviar orökt´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 869 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 3.3 g
Kolhydrater 23.6 g
Protein 15.3 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 187.0 kcal
kJ 783.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.3 mg
30.0 %
Vitamin B2 0.5 mg
35.0 %
Vitamin B3 0.5 mg
3.0 %
Vitamin B6 0.1 mg
10.0 %
Vitamin B12 5.7 ug
285.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 2.5 ug
33.0 %
Vitamin E 7.5 mg
94.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 255.0 mg
42.0 %
Järn 0.8 mg
5.0 %
Kalcium 26.0 mg
3.0 %
Kalium 240.0 mg
8.0 %
Magnesium 19.0 mg
7.0 %
Natrium 3150.0 mg
131.0 %
Selen 10.0 mg
25.0 %
Zink 2.0 mg
29.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 0.6 g
Enkelomättade 0.7 g
Fleromättade 1.1 g
Kolesterol 300.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 0.6 g
Palmitoleinsyra 0.1 g
Omega 9 0.6 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.1 g
DHA 0.6 g
240.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.3 g
120.0 %
Linolsyra 0.3 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.9 g
36.0 %
Omega 6 0.4 g
5.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 10.0 g
Sackaros 10.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 9.8 g
Salt 7.9 g
132.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 48.0 g
2.0 %