Innehållsförteckning, näring och RDI för B Kampanjpåse (Bonjour / Vaasan Sverige AB)

Näringsinformation

B Kampanjpåse´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på ? och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på: