Information och livsmedel som innehåller E960, Stevia

Information om E960, Stevia

Nedan finner du en lista med alla matvaror, produkter eller livsmedel som vi hittar i vår databas som innehåller E960, Stevia. Tillsatsen är av typen Sötningsmedel.

Sötflockelsläktet (Stevia) är ett växtsläkte som ursprungligen kommer från Paraguay. Växterna innehåller glykosider som är 50-450 gånger sötare än socker och används som sötningsmedel. Den art som vanligen används på detta sätt är sötflockel (Stevia rebaudiana). Enligt en rapport från EFSA påverkar inte intag av steviolglykosider blodsockret hos vare sig individer med diabetes typ 1, diabetes typ 2 eller med normal glukostolerans. Vidare finner EFSA inga tecken på toxicitet eller carcinogenicitet i djurförsök. Dock finns enligt samma rapport anledning till viss oro för anafylaktiska reaktioner. Liksom med sötningsmedlet aspartam bryts steviolglykosider ned vid höga temperaturer, till exempel vid bakning. EFSA säger dock att steviolglykosider ”kan brytas ner vid höga temperaturer”, men enligt bland andra USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet är steviolglykosider stabila vid höga temperaturer.

*Läs alltid på förpackning för att vara säker! Innehåll kan ha ändrats eller blivit fel!

*Mer information kan sökas fram på wikipedia.se