Information och livsmedel som innehåller E280, Propionsyra

Information om E280, Propionsyra

Nedan finner du en lista med alla matvaror, produkter eller livsmedel som vi hittar i vår databas som innehåller E280, Propionsyra. Tillsatsen är av typen Konserveringsmedel.

Propansyra har fysiska egenskaper som påminner om de mindre karboxylsyrorna. Propansyra är lösligt i vatten men fälls ut av ett salt som till exempel kalciumklorid. Propansyra uppvisar vanliga egenskaper för en karboxylsyra som till exempel att den kan bilda estrar och anhydrider. Propansyrans estrar är till exempel metylpropiat och etylpropiat. Industriellt produceras propansyra genom oxidation med luft av propionaldehyd med en katalysator som består av kobolt- eller mangan-joner. Denna reaktion sker lätt vid 40 °C.

*Läs alltid på förpackning för att vara säker! Innehåll kan ha ändrats eller blivit fel!

*Mer information kan sökas fram på wikipedia.se

Matvaror i bokstavsordning

Namn Näringsindex