Information och livsmedel som innehåller E239, Hexametylentetramin

Information om E239, Hexametylentetramin

Nedan finner du en lista med alla matvaror, produkter eller livsmedel som vi hittar i vår databas som innehåller E239, Hexametylentetramin. Tillsatsen är av typen Konserveringsmedel.

Hexametylentetramin, även förkortat HMTA, är en färglös, kristalliserad, organisk kemisk förening. Ämnet finns i esbit-tabletter och används som konserveringsmedel i mat, då med E-numret E 239. Det kan framställas genom reaktion mellan formalin och ammoniak. Det ingår även som aktiv beståndsdel i läkemedlet Hiprex 3M Pharma (metenamin), mot urinvägsinfektion. Molekylen är nämligen stabil i blodets neutrala pH, men söderfaller vid pH =5,5 som är fallet i urinblåsan och ger upphov till formaldehyd som dödar bakterierna. Behandlas HMTA med salpetersyra erhålles trimetylentrinitramin som är ett mycket kraftigt sprängämne som används sedan andra världskriget under namnen cyklonit och hexogen. HMTA tillverkas inte i Sverige men råvaran importeras, dels rent, dels som ingrediens i andra produkter. Rent HMTA används huvudsakligen som syntesråvara för sprängämnen och polymerer. Ingår också i produkter som ensileringsmedel, släppmedel, dispergeringsmedel och bindemedel. HMTA används även i fyrverkerier för att förstora flamman och förbättra färgmättnaden genom att minska reaktioner som ger vitt ljus.

*Läs alltid på förpackning för att vara säker! Innehåll kan ha ändrats eller blivit fel!

*Mer information kan sökas fram på wikipedia.se

Matvaror i bokstavsordning

Namn Näringsindex