Information och livsmedel som innehåller E132, Indigotin

Information om E132, Indigotin

Nedan finner du en lista med alla matvaror, produkter eller livsmedel som vi hittar i vår databas som innehåller E132, Indigotin. Tillsatsen är av typen Färgämne.

Indigos ojämförligen förnämsta användning är naturligtvis till färgning, framför allt av ylle, men även av silke och bomull. Som indigo (eller rättare indigoblått) är olöslig i vanliga lösningsmedel, måste densamma, för att kunna användas som färgämne, antingen genom behandling med mycket koncentrerad svavelsyra överföras till löslig indigosvavelsyra eller också genom inverkan av reducerande ämnen förvandlas till ofärgat, lösligt indigovitt, i vilket godset färgas, varefter genom inverkan av luftens syre det blåa färgämnet återbildas på själva färggodsets fibrer. Numera tillverkas indigo i stor mängd på rent konstgjord väg (se indigoblått). Då indigo används i livsmedelssammanhang betecknas det med E-nummer E132. Denna användning är möjlig eftersom färgämnet har en mycket låg oral giftighet för däggdjur med ett LD50-värde på 5000 mg/kg.[1]

*Läs alltid på förpackning för att vara säker! Innehåll kan ha ändrats eller blivit fel!

*Mer information kan sökas fram på wikipedia.se