Innehållsförteckning, näring och RDI för Rostad lök (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Rostad lök´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 457 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 48.5 g
Kolhydrater 35.0 g
Protein 6.4 g
Fibrer 4.9 g
20.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 607.0 kcal
kJ 2540.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.1 mg
5.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
8.0 %
Vitamin B3 1.3 mg
9.0 %
Vitamin B6 0.4 mg
30.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 7.1 mg
89.0 %
Vitamin K 23.0 mg
33.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 109.0 mg
18.0 %
Järn 1.2 mg
8.0 %
Jod 14.0 ug
9.0 %
Kalcium 42.0 mg
5.0 %
Kalium 405.0 mg
13.0 %
Magnesium 28.0 mg
10.0 %
Natrium 647.0 mg
27.0 %
Selen 2.3 mg
6.0 %
Zink 0.9 mg
13.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 13.4 g
Enkelomättade 19.4 g
Fleromättade 5.8 g
Transfetter 3.3 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 18.9 g
Palmitoleinsyra 0.1 g
Omega 9 18.9 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 4.7 g
Linolensyra 1.1 g
Omega 3 1.1 g
44.0 %
Omega 6 4.7 g
63.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 4.1 g
Disackarider 2.1 g
Sackaros 1.8 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 2.6 g
Salt 1.6 g
27.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 2.5 g
0.0 %