Innehållsförteckning, näring och RDI för Färsk jäst (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Färsk jäst´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 602 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 0.4 g
Kolhydrater 14.1 g
Protein 12.1 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 110.0 kcal
kJ 460.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.7 mg
65.0 %
Vitamin B2 1.7 mg
127.0 %
Vitamin B3 11.2 mg
75.0 %
Vitamin B6 0.6 mg
46.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 0.2 mg
2.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 395.0 mg
66.0 %
Järn 4.9 mg
33.0 %
Jod 1.0 ug
1.0 %
Kalcium 13.0 mg
2.0 %
Kalium 610.0 mg
20.0 %
Magnesium 59.0 mg
21.0 %
Natrium 16.0 mg
1.0 %
Selen 1.0 mg
2.0 %
Zink 4.5 mg
64.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 0.0 g
Enkelomättade 0.3 g
Fleromättade 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 0.1 g
Palmitoleinsyra 0.2 g
Omega 9 0.1 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 0.0 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.0 g
0.0 %
Omega 6 0.0 g
0.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 0.0 g
Sackaros 0.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 2.4 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 71.0 g
4.0 %