Innehållsförteckning, näring och RDI för Leverpastej bredbar fett ca 24% (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Leverpastej bredbar fett ca 24%´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 803 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 23.5 g
Kolhydrater 7.0 g
Protein 12.0 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 285.0 kcal
kJ 1193.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 7900.0 ug
1129.0 %
Vitamin B1 0.3 mg
25.0 %
Vitamin B2 1.5 mg
115.0 %
Vitamin B3 8.0 mg
53.0 %
Vitamin B6 0.3 mg
26.0 %
Vitamin B12 18.6 ug
930.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.6 ug
8.0 %
Vitamin E 0.5 mg
6.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 176.0 mg
29.0 %
Järn 7.7 mg
51.0 %
Kalcium 27.0 mg
3.0 %
Kalium 170.0 mg
5.0 %
Magnesium 19.0 mg
7.0 %
Natrium 625.0 mg
26.0 %
Selen 18.0 mg
45.0 %
Zink 3.3 mg
47.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 8.7 g
Enkelomättade 10.3 g
Fleromättade 3.5 g
Kolesterol 130.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 9.2 g
Palmitoleinsyra 0.7 g
Omega 9 9.2 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.3 g
DHA 0.2 g
80.0 %
DPA 0.1 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 2.4 g
Linolensyra 0.2 g
Omega 3 0.4 g
16.0 %
Omega 6 2.8 g
37.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.9 g
Disackarider 1.7 g
Sackaros 1.2 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 2.0 g
Salt 1.6 g
27.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 55.5 g
3.0 %