Innehållsförteckning, näring och RDI för Skinkbuljong konc storhushåll (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Skinkbuljong konc storhushåll´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 608 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 13.0 g
Kolhydrater 13.5 g
Protein 19.5 g
Fibrer 0.0 g
0.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 249.0 kcal
kJ 1042.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 32.0 ug
5.0 %
Vitamin B1 0.4 mg
36.0 %
Vitamin B2 1.7 mg
131.0 %
Vitamin B3 5.6 mg
37.0 %
Vitamin B6 0.0 mg
0.0 %
Vitamin B12 3.2 ug
161.0 %
Vitamin C 0.0 mg
0.0 %
Vitamin D 0.3 ug
4.0 %
Vitamin E 0.0 mg
0.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 225.0 mg
38.0 %
Järn 1.9 mg
13.0 %
Kalcium 56.0 mg
7.0 %
Kalium 629.0 mg
20.0 %
Magnesium 64.0 mg
23.0 %
Natrium 19350.0 mg
806.0 %
Selen 0.0 mg
0.0 %
Zink 0.0 mg
0.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 6.5 g
Enkelomättade 5.2 g
Fleromättade 0.7 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 4.6 g
Palmitoleinsyra 0.7 g
Omega 9 4.6 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 0.7 g
Linolensyra 0.0 g
Omega 3 0.0 g
0.0 %
Omega 6 0.7 g
9.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 0.0 g
Sackaros 0.0 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 50.6 g
Salt 48.4 g
807.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 3.4 g
0.0 %