Innehållsförteckning, näring och RDI för Vällingpulver fullkorn berik (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Vällingpulver fullkorn berik´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 1068 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 10.5 g
Kolhydrater 52.4 g
Protein 24.5 g
Fibrer 3.6 g
14.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 412.0 kcal
kJ 1725.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 800.0 ug
114.0 %
Vitamin B1 1.0 mg
89.0 %
Vitamin B2 0.8 mg
62.0 %
Vitamin B3 6.6 mg
44.0 %
Vitamin B6 1.5 mg
112.0 %
Vitamin B12 0.8 ug
40.0 %
Vitamin C 38.0 mg
51.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 17.0 mg
212.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 550.0 mg
92.0 %
Järn 12.4 mg
83.0 %
Kalcium 750.0 mg
94.0 %
Kalium 1080.0 mg
35.0 %
Magnesium 80.0 mg
29.0 %
Natrium 630.0 mg
26.0 %
Selen 4.5 mg
11.0 %
Zink 2.0 mg
29.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 4.3 g
Enkelomättade 3.7 g
Fleromättade 2.1 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 3.7 g
Palmitoleinsyra 0.0 g
Omega 9 3.7 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 2.0 g
Linolensyra 0.1 g
Omega 3 0.1 g
4.0 %
Omega 6 2.0 g
27.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 38.5 g
Sackaros 7.8 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 0.5 g
Salt 1.6 g
27.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 8.5 g
0.0 %