Innehållsförteckning, näring och RDI för Pekannötter (SLV)

SLV - Svenska Livsmedelsverket

Detta är alltså inte produkter som går att köpa direkt i butik utan är mått på produkters innehåll (i genomnsnitt) som Svenska Livsmedelsverket har tagit fram för att kunna beräkna näring och få en fingervisning om vad vår mat innehåller. Dessa produkter innehåller oftast mer information än övriga, och stämmer tyvärr inte alltid helt överrens med den faktiska produkt du köper i butik (se förpackning). Där är även stora variationer inom samma livsmedel, och detta är då ett genomsnitt.

Näringsinformation

Pekannötter´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på 551 och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på:


Energifördelning

Näringsämne Mängd RDI
Fett 68.0 g
Kolhydrater 8.8 g
Protein 7.8 g
Fibrer 9.0 g
36.0 %

Energiinnehåll

Näringsämne Mängd
kcal 686.0 kcal
kJ 2870.0 kJ

Vtiaminer

Näringsämne Mängd RDI
Vitamin A 0.0 ug
0.0 %
Vitamin B1 0.9 mg
77.0 %
Vitamin B2 0.1 mg
8.0 %
Vitamin B3 0.9 mg
6.0 %
Vitamin B6 0.2 mg
15.0 %
Vitamin B12 0.0 ug
0.0 %
Vitamin C 2.0 mg
3.0 %
Vitamin D 0.0 ug
0.0 %
Vitamin E 3.1 mg
39.0 %

Mineraler

Näringsämne Mängd RDI
Fosfor 290.0 mg
48.0 %
Järn 2.1 mg
14.0 %
Kalcium 36.0 mg
4.0 %
Kalium 390.0 mg
13.0 %
Magnesium 128.0 mg
46.0 %
Natrium 1.0 mg
0.0 %
Selen 10.0 mg
25.0 %
Zink 5.5 mg
79.0 %

Fettsyror

Näringsämne Mängd
Mättade 5.4 g
Enkelomättade 42.2 g
Fleromättade 16.7 g
Transfetter 0.0 g
Kolesterol 0.0 mg

Mättade Fettsyror

Enkelomättade Fettsyror

Näringsämne Mängd
Vaccensyra 41.2 g
Palmitoleinsyra 0.3 g
Omega 9 41.2 g

Fleromättade Fettsyror

Näringsämne Mängd RDI
Arakidonsyra 0.0 g
DHA 0.0 g
0.0 %
DPA 0.0 g
EPA 0.0 g
0.0 %
Linolsyra 16.0 g
Linolensyra 0.7 g
Omega 3 0.7 g
28.0 %
Omega 6 16.0 g
213.0 %

Sockerarter

Näringsämne Mängd
Monosackarider 0.0 g
Disackarider 1.1 g
Sackaros 1.1 g

Övrigt

Näringsämne Mängd RDI
Aska 1.6 g
Salt 0.0 g
0.0 %
Alkohol 0.0 g
Vatten 4.8 g
0.0 %