Innehållsförteckning, näring och RDI för Kapkummel ryggbit, styckfryst MSC (FELDTS / FELDT)

Kapkummel ryggbit, styckfryst MSC innehåller

Kapkummel ryggbit, styckfryst MSC innehåller: Skinn- & benfri Kapkummelfilé (Merluccius capensis/paradoxus)

*Läs alltid på förpackning för att vara säker! Innehåll kan ha ändrats eller blivit fel!

Näringsinformation

Kapkummel ryggbit, styckfryst MSC´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på ? och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på: