Innehållsförteckning, näring och RDI för Goma Wakame (sjögrässallad) (FELDTS / FELDT)

Näringsinformation

Goma Wakame (sjögrässallad)´s innehåll visas per 100 g, har ett näringsindex på ? och dess RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) baseras på: